چنین بازار خبر اقتصادی

چنین: بازار خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار اجتماعی استفاده از «تبلت» جهت آموزش بزرگسالان بیسواد

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی با استناد بر نتیجه های یک پژوهش ملی در مورد نحوه استفاده از فناوریهای نوین در سوادآموزی گفت: امکان استفاده از فناوری‌های تازه بدلیل زیر

استفاده از «تبلت» جهت آموزش بزرگسالان بیسواد

استفاده از «تبلت» جهت آموزش بزرگسالان بیسواد

عبارات مهم : آموزش

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی با استناد بر نتیجه های یک پژوهش ملی در مورد نحوه استفاده از فناوریهای نوین در سوادآموزی گفت: امکان استفاده از فناوری های تازه بدلیل زیرساختهای موجود و همچنین میزان آمادگی سوادآموزان جهت پذیرش آنها ضعیف هست؛ این در حالیست که محتوای آموزش قابل ارائه در فضای دیجیتالی کم هست.

به گزارش ایسنا، علی باقرزاده در همایش سوادآموزی در دنیای دیجیتال که به اهتمام این شرکت و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو به مناسبت روز جهانی سوادآموزی برگزار شد، با اشاره به خاستگاه روز جهانی سواد آموزی گفت: 52 سال گذشته به پیشنهاد ایران، سران کشورها متعهد شدند بخشی از بودجه نظامی خود را به توسعه آموزش عمومی تخصیص داده شده است دهند.

استفاده از «تبلت» جهت آموزش بزرگسالان بیسواد

وی ادامه داد: باور همگان این بود که جهت کنترل جنگ، ترویج صلح و پیشرفت و آبادانی جوامع، باید نگرش ها و بینش ها را اصلاح کرد، تا انسانها صلح جویانه بیاندیشند و جهت پیشرفت و آبادانی محیط زندگی خود، عالمانه همکاری و تلاش کنند و این مهم مقدور نمی شود، مگر اینکه به آموزش سوادآموزی روی آورند.

وی مولفه های توسعه پایدار و نقش سواد آموزی در دستیابی به آن را تبیین کرد و گفت: امروزه آموزش و بخصوص مهارتهای اساسی سواد، به عنوان مرکز ثقل تمام عنصرهای و مولفه های توسعه پایدار قلمداد شده است و موتور حرکت تمام شئون زندگی انسانهاست. آموزش در بیرون کشیدن مردم از فقر و ناتوانی و استیصال تعیین کننده است.

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی با استناد بر نتیجه های یک پژوهش ملی در مورد نحوه استفاده از فناوریهای نوین در سوادآموزی گفت: امکان استفاده از فناوری‌های تازه بدلیل زیر

باقرزاده همچنین به کارکردهای آموزش اشاره کرد و گفت: آموزش روشهای زراعی پایدار و درک مفاهیم تغذیه سالم و حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و جلوگیری از اتلاف منابع و کم کردن تولید زباله ، نقش اساسی دارد. آموزش ظرفیت کاربری پایدار منابع طبیعی و صیانت از اکوسیستم های متفاوت را زیاد کردن داده و موجب حفاظت، مصرف صحیح آب و انرژی و درک مردم از تغییرات اقلیمی و زیست محیطی و همچنین حفظ شهرها و زیاد کردن تاب آوری آنها، نقش کلیدی دارد.

رئیس شرکت نهضت سواد آموزی افزود: آموزش در طیف وسیعی از پرسشها مربوط به سلامت، سبک و شیوه زندگی، زیاد کردن امید به زندگی و کسب اعتماد به نفس، جهت حل پرسشها و پرسشها روزانه تاثیر گذار هست. دسترسی برابر به آموزش فراگیر و باکیفیت در کم کردن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی اثر جدی داشته و به پویایی اقتصادی، کارآفرینی و توسعه بازار کار کمک می کند.

به گفته باقرزاده، آموزش روحیه همکاری جویی و همکاری پذیری در تمام امور جامعه را زیاد کردن داده و ظرفیت تحمل تفاوت ها و انتقاد از نابرابری ها را توسعه می دهد و در نهایت آموزش استعدادها و توانایی های خدادادی انسان ها را شکوفا ساخته و به آنها کمک می کند تا مراتب تعالی و کمال را بصورت تدریجی طی کنند.

استفاده از «تبلت» جهت آموزش بزرگسالان بیسواد

رئیس شرکت نهضت سواد آموزی، سوادآموزی را بخشی از جریان آموزش دانست و عنوان کرد: سوادآموزی بخشی از جریان آموزش است که تلاش می کند وقت دوم یادگیری و تواناسازی را جهت افرادی که به هر علت وقت آموزش عمومی را از دست داده اند، فراهم کند و توصیه مهم این است که امروزه یادگیری خواندن و نوشتن، به تنهایی کفایت نمی کند و نمی تواند با توجه به آنچه که گفته شد، به فرد یاری کند تا او زندگی بهتری را تجربه کند. خواندن و نوشتن و حساب کردن باید ابزار و وسیله ای باشد جهت آگاهی زیاد و کسب معرفت بالاتر؛ بزرگسالان باید آنچه را که خوانده یا نوشته می شود را خوب بفهمند و درک کنند که جهت چه می نویسند و جهت چه می خوانند.

وی با اشاره به ضرورت عوض کردن روش ها و رویه های سواد آموزی تاکید کرد: باید روش ها و رویه های جاری را متناسب با تحولاتی که در زندگی واقعی مردم رخ داده، اصلاح کرد. باید سلطه محتوای ثابت و از پیش تعیین شده، فرو ریخته شود و موضوعاتی که زندگی فرد را در موقعیت های واقعی به چالش می کشد، در کانون برنامه ریزی درسی و آموزشی قرار گیرد. همچنین باید در تدوین مقررات و آئین نامه ها، حداکثر انعطاف مدنظرباشد.

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی با استناد بر نتیجه های یک پژوهش ملی در مورد نحوه استفاده از فناوریهای نوین در سوادآموزی گفت: امکان استفاده از فناوری‌های تازه بدلیل زیر

باقرزاده افزود: باید در اجرای برنامه ها، حداکثر همکاری مورد توجه بوده و برنامه های طوری طراحی و اجرا شوند که حداکثر سودمندی را جهت همکاری کنندگان و ذینفعان به دنبال داشته باشند.

وی همچنین به چالش های عمده پیش روی سواد آموزی پرداخت و گفت: فقدان تقاضا و انگیزه یادگیری در جامعه هدف، یکی از مهمترین موانع اجرای برنامه های سوادآموزی در دنیا اعلام می شود. پژوهش ها نشان می دهد، نداشتن وقت کافی، ابهام در اهداف آموزش و مشخص نبودن آنچه که باید یاد بگیرند، نگرش منفی به یادگیری ، وقت و مکان و محتوای نامناسب، اوج بودن هزینه وقت از دست رفته، عدم انطباق روش و محتوا با شرایط و نیازهای فراگیران و مواردی از این قبیل در ناکامی برنامه های سواد آموزی و موفقیت فرآیند جذب، نگهداشت و آموزش افراد بی سواد و کم سواد تاثیرگذار بوده اند.

استفاده از «تبلت» جهت آموزش بزرگسالان بیسواد

وی ادامه داد : همچنین نتیجه های پژوهش های دیگری نشان می دهد که سوادآموزی باید به استقلال و آزادی فراگیران توجه کند و هرگونه اجبار را از بین ببرد. سوادآموزی باید خودکاری و خودجوشی را در فراگیران زیاد کردن دهد؛ سوادآموزی باید اعتماد به نفس و شهامت را در افراد تقویت کند تا آنها جهت رسیدن به اهداف خود امیدوارتر شوند؛ سوادآموزی باید روحیه همدلی و همکاری موثر را تقویت کند و اینکه سوادآموزی باید قدرت ریسک کردن و خطرپذیری و جرات اشتباه کردن و اعتراض کردن را در افراد پرورش دهد.

رئیس شرکت نهضت سوادآموزی در ادامه به شعار روز جهانی سواد آموزی اشاره کرد و گفت: شعار روز جهانی امسال ،” سوادآموزی در دنیای دیجیتال” است ، بنظر می رسد این رویکرد با شرایط و نیازها و شاخصه های بزرگسالان تناسب بیشتری دارد و می تواند وقت خوبی را جهت عوض کردن جریان عرضه محوری به تقاضا محوری فراهم کند.

باقرزاده افزود: شرکت نهضت سوادآموزی با درک این فرصت، در پنج سال گذشته پژوهش و اجرای آزمایشی آموزش از طریق تبلت به بزرگسالان بی سواد، آموزش مهارتهای اولیه icdl خاص فراگیران دوره دوم سوادآموزی و انتشار کتاب “خانواده سلامت ” همکاری با جهاد دانشگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران را انجام داده است.

باقرزاده اضافه کرد: به نظر می رسد سوادآموزی در گزینش ابزارها و روش های یاددهی – یادگیری ، باید توجه بیشتری به فناوری های تازه داشته باشد. پذیرش فناوری نو از سوی بازدیدکنندگان از عوامل کلیدی موفقیت یک فناوری هست، این پذیرش در بستر وقت شکل می گیرد و نیازمند وقت کافی است.

وی با بیان اینکه نتیجه های یک پژوهش ملی در مورد نحوه استفاده از فناوری های نوین در سواد آموزی نشان می دهدکه امکان استفاده از فناوری از منظر زیرساخت جهت سوادآموزان ضعیف است اظهار کرد: مهارت نیروی انسانی جهت سازماندهی مراحل تدریس بر اساس فناوری در حد قابل قبول نیست. همچنین آمادگی سوادآموزان جهت پذیرش فناوری تازه ضعیف است و توانایی محتوای آموزش جهت ارائه در فضای دیجیتال حداقلی است.

واژه های کلیدی: آموزش | زندگی | فناوری | همکاری | آموزشی | فناوری | استفاده | استفاده | شیوه زندگی | نهضت سوادآموزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz