چنین بازار خبر اقتصادی

چنین: بازار خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار اجتماعی نیمی از طلاق‌ها در کشور عزیزمان ایران به علت اعتیاد است

رییس شرکت امور اجتماعی کشور گفت: استان‌ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی اوضاع اجتماعی،کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را ش

نیمی از طلاق‌ها در کشور عزیزمان ایران به علت اعتیاد است

نیمی از طلاق ها در کشور عزیزمان ایران به علت اعتیاد است

عبارات مهم : استانی

رییس شرکت امور اجتماعی کشور گفت: استان ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی اوضاع اجتماعی،کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را شناسایی کند، البته شناسایی محرومیت های زیرساختی در طرح وزارت راه وشهرسازی جهت مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مشخص شده است است ولی استان ها را نیز به راه اندازی مرکز رصد آسیب های اجتماعی موظف کردیم.

تقی رستم وندی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اعتیاد معلول بعضی علت ها و عامل آسیب های دیگر است و عوامل زیادی در مصرف مواد به وسیله افراد دخیل هستند، اظهار کرد: کنجکاوی، لذت طلبی، ارتقای توان فردی و… از علل گرایش افراد به مواد مخدر هست. در حقیقت مصرف مواد می تواند باعث بروز آسیب های دیگری نیز شود.

نیمی از طلاق‌ها در کشور عزیزمان ایران به علت اعتیاد است

وی افزود: تحقیقات نشان داده است نیمی از طلاق هایی که در کشور ثبت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد همسر ارتباط دارد. همچنین حدود ۶۰ درصد آسیب اجتماعی همسرآزاری و ۲۰ تا ۲۵ درصد کودک آزاری با مصرف مواد ارتباط دارد.به عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشور مهار کرد، بعضی از آسیب های اجتماعی از جمله سرقتهای خرد، کودک آزاری ، همسرآزاری و بعضی از قتل ها کم کردن خواهند داشت.

وی ادامه داد: در همه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز مقوله آسیب های اجتماعی وجود دارد. این آسیب ها مشمول بر اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، قمار و فحشا بوده که به عنوان معظل اجتماعی کشورهای توسعه یافته حساب می شود و جهت حل آنها روانشناسان، اعتبارات و پژوهش های زیادی در نظر گرفته شده است هست، ولی آسیب های اجتماعی در کشور ما باتوجه به فرهنگ خاص و اقتضائات اجتماعی مطرح می شود که در صدر این آسیب ها اعتیاد و حاشیه نشینی وجود دارد.

رییس شرکت امور اجتماعی کشور گفت: استان‌ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی اوضاع اجتماعی،کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را ش

رییس شرکت امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه در حاشیه نشینی مباحثی وجود دارد که آیا حاشیه نشینی آسیب است یا مولد آسیب؟ گفت: بعد از اعتیاد و حاشیه نشینی می توان به آسیب اجتماعی طلاق و مفاسد اخلاقی و پیداکردن نقاط جغرافیایی در کشور که این آسیب ها به شکل متراکم و انباشته شده است در این مناطق وجود دارد،اشاره کرد. در حقیقت در بعضی مناطق به علت بیکاری بالا، فقر و مهاجرت زیاد ، پرسشها اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است است.یعنی ممکن است کسی در مناطق مرزی به علت عدم درآمد به شبکه قاچاق مواد مخدر بپیوندد و سلاح به دست بگیرد که منجر به قتل، خشونت و آدم ربایی شود.

به گفته وی، طبق رده بندی های انجام شده است باحدود ۵۰ تا ۵۵ متغیر از آسیب ها و تلاقی آنها با شاخص های عقب ماندگی اقتصادی و توسعه نیافتگی، در هر استان یک منطقه کمتر توسعه یافته پیدا و به استاندارها ابلاغ شد و استاندارها نیز موظف شدند یک طرح استانی طراحی کنند تا آن منطقه کمتر توسعه یافته به همراه روستاهای تابع به سطح میانگین استان برسد.

رستم وندی در ادامه تشریح کرد: جهت مثال منطقه کمتر توسعه یافته در استان سیستان و بلوچستان مشخص شده است و به استاندار نیز ابلاغ شده است است و استاندار نیز باید طی سال۹۷ پروژه های مرتبط با اصلاح وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه را کلید بزند. همچنین استان ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی اوضاع اجتماعی، کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را شناسایی کند، البته شناسایی محرومیت های زیرساختی در طرح وزارت راه و شهرسازی جهت مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مشخص شده است هست، ولی استان ها را نیز به راه اندازی مرکز رصد آسیب های اجتماعی موظف کردیم.

نیمی از طلاق‌ها در کشور عزیزمان ایران به علت اعتیاد است

وی با بیان اینکه در حال پیگیری نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی هستیم، گفت:۴۰ سال است که در کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب اجتماعی هستیم.یکسال است که این مرکز فعال شده است و بایستی فاز به فاز تکامل یابد. در حقیقت پایه اولیه اطلاعات در آنجا فراهم شده است و مورد نیاز است این مرکز مانند یک شبکه به همه دستگاه ها متصل شود که آمارها را به صورت آنلاین از مرکز آمار، نیروی انتظامی، شرکت ثبت اسناد و ثبت احوال دریافت کند.در حقیقت فکر می کنم در بازه زمانی ۱۸ماهه مرکز رصدآسیب های اجتماعی به مرکز رصد بین المللی تلقی شود.یعنی در حال حاضر این مرکز رصد فعال ولی در مرحله تکمیل است.

رییس شرکت امور اجتماعی کشور در ادامه با بیان اینکه در مرکز رصدآسیب های اجتماعی گروه گردآوری اطلاعات وجود دارد اظهار کرد: همچنین در این مرکز نیز گروه داده کاوی بایستی داده ها را تحلیل و آنالیز کنند و بعد از آن نیز گروه آینده پژوهی خواهیم داشت. در حقیقت باید مشخص شود با اعتیاد، طلاق و یا دزدی با روند صعودی پیش روند، ۱۰ سال آینده در چه نقطه ای خواهیم بود؟ که این عنوان با نرم افزارهای رایانه ای قابل سنجش خواهند بود .همچنین در کنار آینده پژوهی بایستی سناریو نویسی وجود داشته باشد به طوری که سناریوی ۱۰ سال آینده اجتماعی کشور نوشته و بدانیم که طی ۱۰ سال چگونه بایستی حرکت کنیم .به عبارت دیگر این گروه ها در مرکز رصد آسیب های اجتماعی در حال شکل گیری هستند و ۱۸ ماه وقت نیز جهت تکامل گروه ها نیاز خواهد بود.

رییس شرکت امور اجتماعی کشور گفت: استان‌ها را مسئول کردیم که مرکز رصد استانی داشته باشند تا هراستانی اوضاع اجتماعی،کمبودها و خلاءهای شهرها، روستاها و محلاتش را ش

وی در آخر صحبت هایش گفت: همزمان با مرکز رصد آسیب های اجتماعی وزارت کشور، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز رصدخانه ای دارد که در این رصدخانه اطلاعات بسیار کاملی از اوضاع اجتماعی پایتخت کشور عزیزمان ایران موجود هست؛ به طوری که نوع آسیب اجتماعی محلات مشخص شده است و با تکنولوژی جدیدی می توانید نوع آسیب ها و شدت آن را مشاهده کنید. علاوه براین ستاد بازآفرینی شهری در کشور وجود دارد که اوضاع و پرسشها محلات حاشیه نشین در آن مشخص شده است است.

واژه های کلیدی: استانی | اعتیاد | شناسایی | در حاشیه | آسیب های اجتماعی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz