چنین بازار خبر اقتصادی

چنین: بازار خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار حوادث اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده است در اتفاق نفتکش ایرانی اعلام شد

اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده است در اتفاق نفتکش آتش گرفته در سواحل شرقی چین متعلق به شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران اعلام شد. 

اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده است در اتفاق نفتکش ایرانی اعلام شد

اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده است در اتفاق نفتکش ایرانی اعلام شد

عبارات مهم : ایران

اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده است در اتفاق نفتکش آتش گرفته در سواحل شرقی چین متعلق به شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران اعلام شد.

به گزارش گروه تحریریه سایت، اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده است در اتفاق نفتکش آتش گرفته در سواحل شرقی چین متعلق به شرکت ملی نفتکش کشور عزیزمان ایران اعلام شد.

اسامی خدمه مفقود شده است به شرح زیر است:

اسامی ۳۲ خدمه مفقود شده است در اتفاق نفتکش ایرانی اعلام شد

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | مفقود شده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz