چنین بازار خبر اقتصادی

چنین: بازار خبر اقتصادی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از تحریم‌ها با موفقیت عبور می‌کنیم / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می‌توانیم از تحریم‌ها با موفقیت عبور کنیم.

از تحریم‌ها با موفقیت عبور می‌کنیم / نوبخت

نوبخت: از تحریم ها با موفقیت عبور می کنیم

عبارات مهم : مقابله

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می توانیم از تحریم ها با موفقیت عبور کنیم.

به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه همه ظرفیت های کشور در دولت و بخش شخصی را جهت مقابله با تحریم و گذر از این مرحله آینده نگری کردیم، گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می توانیم از این مرحله عبور کنیم.

رئیس شرکت برنامه و بودجه افزود: در شرایطی که مدیر جمهور آمریکا و دیگر مسئولان کاخ سفید دوره گردی می کنند و به کشورهای متفاوت می روند و ملت ما را ترساندن می کنند، هرچند با نفرت ملت ها مواجه می شوند، ولی وظیفه ما این است تا با امکانات وسیع و گسترده کشور، برنامه ریزی و خود را جهت روزهای تحریم آماده کنیم.

از تحریم‌ها با موفقیت عبور می‌کنیم / نوبخت

وی با بیان اینکه مدیر جمهور این عنوان را در ششم تیر از شرکت برنامه مطالبه کرد، ادامه داد: همکاری گسترده ای میان استادان دانشگاه و فعالان بخش شخصی انجام و برنامه جامع مقابله با تحریم تدوین شد.

نوبخت با بیان اینکه بخش نخست این برنامه مشمول بر ۱۲ بسته آماده شده است هست، افزود: اکنون بیش از ۷۱ هزار طرح ناتمام در کشور داریم که به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. همچنین میزان دارایی های فعلی دولت، بیش از ۷ میلیون هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می‌توانیم از تحریم‌ها با موفقیت عبور کنیم.

وی ادامه داد: در هر یک از این ۱۲ محور مشخص کردیم، چه اقداماتی را می توانیم انجام دهیم.

نوبخت با اشاره به اینکه با تأکید مقام معظم رهبری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه جهت مقابله با تحریم ها تشکیل شده است هست، افزود: بخشی از این محورها نیاز به طرح در این شورای عالی است و تاکنون ۴ جلسه برگزار کردیم.

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت: جهت اشتغال، بیش از ۱۲ برنامه داریم که نوسازی بافت های فرسوده، ناوگان حمل و نقل، مقابله با کم آبی و استفاده از کشت گلخانه ای در بخش کشاورزی، پرورش ماهی در قفس، گردشگری از جمله آنهاست.

از تحریم‌ها با موفقیت عبور می‌کنیم / نوبخت

نوبخت افزود: ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع جهت این برنامه ها در نظر گرفته شده است است که از این طریق می توانیم بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار وقت شغلی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در برنامه جامع مقابله با تحریم، آینده نگری مورد نیاز انجام شده است هست، افزود: وزارت نفت برنامه ای را جهت فروش نفت طراحی کرده است.

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت: با توجه به امکانات داخل کشور می‌توانیم از تحریم‌ها با موفقیت عبور کنیم.

نوبخت با تاکید بر اینکه دولت در حال انجام برنامه های گسترده ای جهت مقابله با تحریم هست، اضافه کرد: از تجارب موفق در مقابله با تحریم برخورداریم که از این تجارب استفاده خواهیم کرد و تمهیدات مورد نیاز اندیشیده شده است هست.

وی با بیان اینکه موضع ما حق هست، ادامه داد: همه، آمریکا را به علت عهدشکنی، تحقیر و ملت ما را تکریم می کنند، لیکن پایبند به اصول و قراردادهای بین المللی هستیم.

از تحریم‌ها با موفقیت عبور می‌کنیم / نوبخت

واژه های کلیدی: مقابله | برنامه | تحریم ها | برنامه ریزی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz